İnteraktif CD

                                                                                                         13 Şubat 2001 - 24317

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik

2

- Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

6

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 578)

11

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 579)

15

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 582)

20

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/1)

22

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/2-3 Sayılı Tebliğ

23

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/3-4 Sayılı Tebliğ

27

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/4-5 Sayılı Tebliğ

28

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/8-9 Sayılı Tebliğ

29

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/9-10 Sayılı Tebliğ

38

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-7) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-7)

51

- Gümüşhane Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/2)

52

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91