13 Nisan 2000 - 24019

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No: 10) - Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No: 10)

4

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-23) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-23)

4

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/1 Sayılı Kararı

5

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/2 Sayılı Kararı

11

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/3 Sayılı Kararı

14

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/4 Sayılı Kararı

16

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/5 Sayılı Kararı

19

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92