13 Mayıs 2000 - 24048

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No: 5 - Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No: 5

7

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No: 6 - Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No: 6

8

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

10

- Rekabet Kurulunun 99-21/172-91 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/172-91 Sayılı Kararı

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92