13 Mart 2000 - 23992

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlköğretim, Tam Zamanlı Lise Devresi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3

Tebliğler

- TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ - TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ

20

- 5000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması ile İlgili Tebliğ (No: 2000/3) - 5000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması ile İlgili Tebliğ (No: 2000/3)

20

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/2) - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/2)

21

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota

0

Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İlk Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin 99/7 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2000/6) Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İlk Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin 99/7 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2000/6)

31

- TS/1132 Karpuz Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon: (2000/11) - TS/1132 Karpuz Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon: (2000/11)

32

- Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/02) - Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/02)

33

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93