13 Eylül 2000 - 24169

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet, Dışişleri, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Turizm Bakanlıklarına Ait 7 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

5

- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12

- Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12

- Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36) - Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)

24

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6) - Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6)

25

- Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4) - Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91