13 Ağustos 2000 - 24139

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

2

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği

10

Tebliğ

- Bilecik İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92