12 Temmuz 2000 - 24107 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/748 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen "Araştırma ve Uzmanlar Fonunun Artırılması" Konulu Projeye İlişkin Karar

2

2000/751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen "Türk Akreditasyon Kurumunun Kurulmasında Danışmanlık" Konulu Projeye İlişkin Karar

22

2000/756 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen "Devlet Planlama Teşkilatı'nda Hizmetiçi Eğitim Bölümü Kurulması" Konulu Projeye İlişkin Karar

46

2000/757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Akdedilen "Kırsal Bölgelerde Gelir Sağlayıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi" Konulu Projeye İlişkin Karar

69

2000/771 Türkiye - Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

103

2000/786 Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

126

2000/793 Türkiye Cumhuriyeti - Belarus Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

401

2000/795 Türkiye - Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

408

2000/809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Tarımla İlgili Diğer Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

415

2000/810 Türkiye - Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

425

2000/816 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Terörizmle Mücadelelerinde Koordineli Eylemlerde Bulunmalarına Dair 2000 Yılı Uygulama Protokolünün Onaylanmasına Dair Karar

446

2000/828 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

459

2000/839 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel, Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

466

2000/840 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kötüye Kullanımı, Kaçakçılığı ve Bunlarla İlgili Suçların Önlenmesi, Denetimi, Soruşturulması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

479

2000/844 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Eklerinde Yapılan Düzeltmeye İlişik Notaların Onaylanmasına Dair Karar

501

2000/845 Anadolu Meteoroloji Teknik Lisesi (AMTL)'nin Eğitim İmkanlarının Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) Bölgesel Meteoroloji Eğitim Merkezi Olarak Tanınması Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı Arasında Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

507

2000/847 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma'nın Eki "Eşyanın Menşei Kavramının Tanımına ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B'de Değişiklik Yapılmasına Dair EFTA-Türkiye Ortak Komitesi Kararı'nın Onaylanmasına Dair Karar

516

2000/848 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı Arasında Antalya'da Düzenlenen Orta ve Yakın Doğuda Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Buna Bağlı Konular Altkomisyonu 35 inci Dönem Oturumu'na İlişkin Viyana'da Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

525

2000/868 Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Devleti Ortak Komitesi III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

542

Milletlerarası Sözleşmeler

2000/808 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Tarihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar 2000/808 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Tarihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

562

2000/842 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar

580

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/830 2998 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 12 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

885

Tebliğ

- Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Hakkında Standart Tebliği - Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Hakkında Standart Tebliği

988

İlanlar

- Yargı İlanları

1049