12 Ocak 2000 - 23931 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13777 Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 99/13777 Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13804 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki 99/13804 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D ile VIII Sayılı Ek'in Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

11

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

Atama Kararları

- İçişleri ile Maliye Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

24

Yönetmelikler

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Bazı Askeri Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

29

Genelge

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Personel İstihdamında Uymaları Gereken Hususlarla İlgili 2000/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

30

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 571) - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 571)

38

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 56) - Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 56)

39

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-2) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-2)

40

- Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

41

- Gurup Tekstil Konfeksiyon ve Deri Dış Ticaret A.Ş.ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Gurup Tekstil Konfeksiyon ve Deri Dış Ticaret A.Ş.ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

41

- Genesis Dış Ticaret A.Ş.ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Genesis Dış Ticaret A.Ş.ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

42

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91