12 Nisan 2000 - 24018

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait 4 Adet Atama Kararı

2

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

4

Yönetmelikler

2000/284 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

5

- Genel Nüfus Sayımı, Sayım Komiteleri ve Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

Tebliğler

- Bayburt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/12)

14

- Karaman İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

14

- Kırşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

15

- Ordu İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

20

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 5 Adet Karar

21

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92