İnteraktif CD

                                                                                                         12 Mart 2001 - 24340

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Türkiye İş Kurumu Alım-Satım İhale ve Muayene-Kabul Yönetmeliği

2

- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

19

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/19-20)

21

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/21-22)

46

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92