12 Haziran 2000 - 24077

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-24/217-130 sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-24/217-130 sayılı Kararı

3

- İçel İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1) - İçel İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1)

11

- Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2) - Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

12

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

c- Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93