12 Eylül 2000 - 24168

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

- KHK/612 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

4

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliği

13

- Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

74

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91