İnteraktif CD

                                                                                                         12 Nisan 2001 - 24371

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Araştırma Hastanesi) Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliği

3

- İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

- Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

Tebliğler

- Hazine Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Faizi Oranı Hakkında Tebliğ - Hazine Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Faizi Oranı Hakkında Tebliğ

8

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/9)

10

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

11

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

82

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

85

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

87

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 8 Adet Karar

97

İlanlar

a - Yargı İlanları

105

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

136

c- Çeşitli İlanlar

213

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379