İnteraktif CD

                                                                                                         11 Şubat 2001 - 24315

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/1914 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2001/1914 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Orman Bakanlıklarına Ait Sekiz Adet Atama Kararı

13

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği

16

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

27

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Ait Bir Adet Karar (No: 171)

28

Tebliğler

- Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan ve Bağımlılık Yapan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

29

- Kuru-Sıkı Ses ve Gaz Tabancalarının Alımı-Satımı ve Taşınmasının Yasaklanmasına Dair Karar

30

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

77

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92