11 Şubat 2000 - 23961

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13899 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/18 Türkiye - Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

10

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

27

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

29

Atama Kararları

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Turizm Bakanlıklarına Ait 12 Adet Atama Kararı

30

Yönetmelikler

- Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

34

- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Personelinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

44

- Akdeniz Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

55

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

56

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-10) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-10)

57

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1) - Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1)

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91