İnteraktif CD

                                                                                                         11 Ocak 2001 - 24284

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

4

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2001/2 Sayılı Kararı

7

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

7

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

8

- Antalya İlinde Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Konusunda Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ

9

- Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

12

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

c- Çeşitli İlanlar

57

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59