11 Ocak 2000 - 23930 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

99/13776 Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasındaki Hazar-Geçişli Türkmenistan - Türkiye - Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin (HGB) İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Satışına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Türk Müzigi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMAUM) Yönetmeliği

22

Tebliğler

- Depremzedelere Yardım Hesaplarının İlk Üç Aylık Döneme Ait Denetimi Sonunda Düzenlenen İnceleme Raporu

25

- Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8) - Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

151

- Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3) - Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

152

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

153

b - Çeşitli İlanlar

184

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

188