İnteraktif CD

                                                                                                         11 Mart 2001 - 24339

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- Yemlerin İthalatında Kontrol Belgesi Alınması İçin İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2001/6)

2

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/11-12)

4

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/17-18)

12

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92