11 Mart 2000 - 23990

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

3

- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

9

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

10

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 410) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 410)

13

- Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

14

- Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

14

- Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

15

- Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/6) - Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/6)

15

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/74 (353 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4191 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/45 Sayılı Kararı

19

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/44 (4316 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/48 Sayılı Kararı

31

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92