İnteraktif CD

                                                                                                         11 Kasım 2000 - 24227

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4601 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-50) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-50)

5

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2000/19) - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2000/19)

6

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

6

- Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/10)

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91