İnteraktif CD

                                                                                                         11 Nisan 2001 - 24370

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliklerine, Yargıtay Üyeleri Alaettin İSAOĞLU ve Mehmet Emin BİLGEN'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2001/17)

2

Atama Kararı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararı

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

2

Tebliğler

- Çeltik, Soya, Delinte Edilmiş Pamuk, Patates, Fasulye, Bezelye, Nohut, Yem Bitkileri, Hibrit Domates, Hibrit Hıyar Tohumlukları ile Meyve ve Asma Fidanlarına Yapılacak Destekleme Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2001/12)

12

- Rekabet Kurulunun 00-1 (b)/11-5 Sayılı Kararı

16

DÜZELTME (4632 Sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" ile İlgili)

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91