10 Temmuz 2000 - 24105

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği

2

Tebliğ

- Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

23

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

c- Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93