İnteraktif CD

                                                                                                         10 Şubat 2001 - 24314

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/1960 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2001/1960 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Hayrettin CAĞCAĞ'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

2

Tebliğler

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2001 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

3

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

7

- İş Kolu Tespit Kararı 2001/2

9

- İş Kolu Tespit Kararı 2001/3

10

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-6) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-6)

11

- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/3) - Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/3)

12

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/1)

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91