10 Şubat 2000 - 23960

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/11 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlalarının, 2000/11 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlalarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet ve Sağlık Bakanlıklarına Ait 9 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

99/13902 Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001) 99/13902 Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Temel Standartları ile Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik (TGM-STK-001)

5

2000/34 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

26

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

Tebliğler

- Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ - Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

41

- Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği (No: 2000/4) - Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği (No: 2000/4)

42

- Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği (No: 2000/5) - Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği (No: 2000/5)

47

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 1

53

DÜZELTME (99/13765 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)

68

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91