İnteraktif CD

                                                                                                         10 Ocak 2001 - 24283

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine Seçme Kararları

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof.Dr. Ramazan ARSLAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2001/1)

2

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2001/2)

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ali KOÇ'un Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2001/8)

3

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama Kararı

3

Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

6

Tebliğler

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4)

16

- Rekabet Kurulunun 99-52/563-353 Sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

c- Çeşitli İlanlar

53

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59