10 Nisan 2000 - 24016

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/595 Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK/595 Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Yönetmelikler

- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

25

- İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

44

Tebliğ

- Tunceli İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Tunceli İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

44

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93