10 Mayıs 2000 - 24045 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/374 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/374 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/291 Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

283

2000/339 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar 2000/339 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

299

2000/349 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar 2000/349 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

330

2000/373 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/373 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

385

2000/380 Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar 2000/380 Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

402

2000/401 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/401 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

451

2000/420 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/420 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

472

2000/435 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/435 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

483

2000/437 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Gümrük İdarelerinin İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/437 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Gümrük İdarelerinin İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

499

2000/444 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında İmzalanan, Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

536

Milletlerarası Sözleşmeler

2000/324 Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Bildirimde Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

554

2000/385 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar 2000/385 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

631

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/394 2996 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 11 Kişiyle İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

643

2000/395 2749 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 10 Kişiyle İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

745

İlanlar

- Yargı İlanları

839