10 Mayıs 2000 - 24045

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/319 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında Atomal Bilgi Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Güvenlik Ekinin Değişikliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/451 Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/451 Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

9

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/467 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar 2000/467 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

15

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

16

Yönetmelikler

- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü İhale ve Satınalma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17

- Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

17

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/8) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/8)

18

- Adana İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Adana İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/13 (4494 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/4 Sayılı Kararı

19

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

62

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92