İnteraktif CD

                                                                                                         10 Mart 2001 - 24338

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4631 Hayvan Islahı Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

Tebliğ

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/14-15)

8

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91