10 Mart 2000 - 23989

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği - Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği

2

- İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

19

Tebliğler

- 2000 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6) - 2000 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6)

22

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 245)

25

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 246) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 246)

31

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-06 Sayılı Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-06 Sayılı Kararı

32

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/43 (2981 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3290 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/16 Sayılı Kararı

35

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/47 (743 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/46 Sayılı Kararı

43

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/4 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3506 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/47 Sayılı Kararı

49

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/1 (1086 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/2 Sayılı Kararı

54

DÜZELTME (Maliye Bakanlığına Ait 2000/1 Sıra No'lu Devlet İhaleleri Genelgesi ile İlgili) DÜZELTME (Maliye Bakanlığına Ait 2000/1 Sıra No'lu Devlet İhaleleri Genelgesi ile İlgili)

56

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95