10 Haziran 2000 - 24075

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

694 Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelik

- Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

Tebliğler

- Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene ve Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2000/23) - Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene ve Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2000/23)

7

- Bayburt İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

9

- Kırıkkale İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/2)

10

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

68

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92