10 Eylül 2000 - 24166 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1089 Türkiye - Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 13. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2000/1127 Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma'nın ve Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Toprakları Üzerinden Petrol Taşınmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasındaki Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Protokol'ün onaylanması Hakkında Karar

26

- 2000/1075 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

1337

- 2000/1138 Türkiye - Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu VII. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

1437

- 2000/1147 MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB)'nın Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Mali Anlaşmaları Çerçevesinde Mali ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

1461

- 2000/1151 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

1850

- 2000/1152 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

1895

- 2000/1155 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Terörizm, Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

1921

- 2000/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

1959

- 2000/1094 Türkiye ile İtalya Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluşlarda Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2002

- 2000/1098 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Arasında Gümrük İşbirliği Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2020

- 2000/1108 Türkiye - Suriye Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve Ticari İşbirliği Karma Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2032

- 2000/1129 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanındaki İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2053

- 2000/1137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Aşan Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2061

- 2000/1149 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Hava Birlikleri ve Personel Mübadelesine İlişkin Teknik Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar

2074

- 2000/1153 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2085

- 2000/1157 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2101

İlanlar

- Yargı İlanları

2105