10 Ekim 2000 - 24196

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1260 Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar

2

- 2000/1310 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Atama Kararları

- 2000/1257 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adı Geçen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Adem ŞAHİN'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

5

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) İşletme Yönetmeliği

6

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

20

Tebliğler

- 87/13 Sıra No'lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/8) - 87/13 Sıra No'lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/8)

24

- Ege Halı İhracatçıları Birliğinin Kapatılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2000/16)

24

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/8)

25

- Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2)

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91