İnteraktif CD

                                                                                                         10 Aralık 2000 - 24256

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalett Etmesine Dair Tezkere

2

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1536 3594 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 85 Kişi Hakkındaki Hükmün İptaline İlişkin Karar

4

Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

69

Tebliğ

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 18) - Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 18)

69

İlanlar

a - Yargı İlanları

71

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

80

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92