09 Temmuz 2000 - 24104

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

2

- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği

15

- Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93