İnteraktif CD

                                                                                                         09 Mart 2001 - 24337

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

2

Yönetmelik

- Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/12-13)

20

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/13-14)

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92