09 Kasım 2000 - 24225

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4593 Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4594 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4596 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4597 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 4598 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 4599 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 4600 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1420 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

5

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mehmet Turgut TUĞ'un Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

10

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Dr. Dz.Hak.Kd.Alb. Serdar ÖZGÜLDÜR'ün Seçilmesi Hakkında Karar

10

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

10

Yönetmelikler

- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

11

- İstanbul Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliğinin 7 ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

Tebliğler

- Küspe Normları Tebliği

13

- Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

16

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlan

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91