09 Haziran 2000 - 24074

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Erol ÖCAL'ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2000/19)

2

Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92