09 Ağustos 2000 - 24135

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/986 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında Orta Dönem İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1014 3096 Sayılı Kanuna Tabi Yukarı Akçay Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

15

2000/1015 3096 Sayılı Kanuna Tabi Akköy II Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

16

2000/1016 3096 Sayılı Kanuna Tabi 11 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

17

2000/1017 3096 Sayılı Kanuna Tabi 12 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

18

2000/1018 3096 Sayılı Kanuna Tabi 18 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

19

2000/1019 3096 Sayılı Kanuna Tabi 29 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

20

2000/1020 3096 Sayılı Kanuna Tabi Arıt Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

21

2000/1021 3096 Sayılı Kanuna Tabi Soma-A ve B Termik Santralları İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanuna ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

22

2000/1022 3096 Sayılı Kanuna Tabi Yatağan Termik Santralı ve Muğla GELİ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Maden Sahası İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

23

2000/1023 3096 Sayılı Kanuna Tabi Muğla Yeniköy Termik Santralı ve Muğla Kemerköy Termik Santralı ile Muğla YLİ-Yeniköy Linyit İşletmeleri (Sekköy-İkizköy-Hüsamlar Maden Sahası) İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

24

2000/1024 3096 Sayılı Kanuna Tabi Kangal Termik Santralı İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

25

2000/1025 3096 Sayılı Kanuna Tabi 19 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

26

Yönetmelikler

- Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik - Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik

27

- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

38

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

55

Tebliğler

- İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 5) - İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 5)

55

- Motorlu Taşıtların Asimetrik Uzun Huzme ve/veya Kısa Huzme Yayan ve R2 ve/veya HS1 Kategorilerindeki Filaman Lambaları İle Donatılmış Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-1) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/64)

58

- Motorlu Taşıtların Avrupa Tip Asimetrik Uzun Huzme veya Kısa Huzme veya Her İkisini Yayan (SB) Atom Farlarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye (R-5) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/65)

58

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/65 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/65 Sayılı Kararı

59

- Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 8)

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91