İnteraktif CD

                                                                                                         09 Nisan 2001 - 24368

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği

2

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

13

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92