İnteraktif CD

                                                                                                         08 Şubat 2001 - 24312

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/1891 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mevcut Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Bayındırlık ve İskan ile Turizm Bakanlıklarına Ait 7 Adet Atama Kararı

17

Yönetmelikler

- Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

20

- Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlköğretim, Tam Zamanlı Lise Devresi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 49 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

44

Tebliğ

- Emniyet Teşkilatı Mensuplarından Malül Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Hakkında Tebliğ

44

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2001/1 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91