08 Nisan 2000 - 24014

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Kültür Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Devlet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 2 Adet Atama Kararı

3

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

5

Yönetmelikler

- Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

7

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Alım ve Satım İşlemleri ile Hesap Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

7

- Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Yönetmeliği

9

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-22) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-22)

14

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/30 (4395 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 1999/37 Sayılı Kararı

15

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/28 (4316 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 1999/38 Sayılı Kararı

24

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92