08 Mayıs 2000 - 24043

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği - Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

2

- Akdeniz Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği

34

Tebliğler

- Nevşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1) - Nevşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1)

41

- Siirt İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Siirt İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93