08 Eylül 2000 - 24164

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/1114 Türkiye Cumhuriyeti Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

4

Tebliğler

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Mecburi Standard Tebliği

5

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları - Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

10

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı - Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

14

- Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

16

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/19) - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/19)

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91