İnteraktif CD

                                                                                                         07 Şubat 2001 - 24311

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/1892 Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2001/1954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

14

Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

22

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 70) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 70)

24

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 250)

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91