07 Şubat 2000 - 23957

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

99/13893 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Mahmut YALÇIN'ın Atanması Hakkında Karar

2

Görevlendirme Kararı

2000/10 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Kültür Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Abdullah DÖRTLEMEZ'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/23-24 Sayılı Tebliğ

2

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/26-27 Sayılı Tebliğ

4

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

59

İlanlar

a - Yargı İlanları

61

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

64

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92