07 Nisan 2000 - 24013

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 285) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 285)

2

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/4) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/4)

3

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

4

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3) - İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

4

- Manisa İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1) - Manisa İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

16

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

34

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92