İnteraktif CD

                                                                                                         07 Mayıs 2001 - 24395

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/38-39 Sayılı Tebliğ

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

72

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92