07 Mayıs 2000 - 24042

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

2

- Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93