07 Haziran 2000 - 24072

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Atama Kararları

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

6

Yönetmelikler

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Süre Uzatımı Yönetmeliği

7

- Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12

- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

13

- İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Yönetmeliği

17

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

20

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

21

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/10) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/10)

23

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/11) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/11)

24

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/4) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/4)

25

- Tokat İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1) - Tokat İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

40

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92